Ontrei

Veistelyä – Carving


Rauno Nieminen veistää Novgorodin kanteletta. Rauno Nieminen carves Novgorod lyre.